Zlaté Moravce
Kontakt:
0910 808 505
Cenová ponuka:

PROFESIONÁLNE DEZINFEKČNÉ ČISTENIE


Zabezpečujeme profesionálne dezinfekčné čistenie (vykonáva odborne vyškolený pracovník s osvedčením pre prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie ďalej len tzv. DDD)

Na dezinfekciu vyúžívame najmodernejšie prístroje a technológiu.

Čistenie pomocou generátoru ozónu

Ozón je plyn tvorený tromi atómami kyslíka. Chemická značka ozónu: „O3“. Tento plyn má veľmi silné dezinfekčné, antibakteriálne, antivírusové a protiplesňové účinky. Ozón má aj dezodoračné účinky, rozkladá zapáchajúce látky a tým odstraňuje pach v miestnostiach. V porovnaní s chlórom je asi 50x účinnejší.  Limitné koncentrácie ozónu sú zároveň nebezpečné pre človeka a živé organizmy. Ozón je nestabilný plyn a má relatívne krátky čas rozpadu, takže sa v ovzduší rýchlo rozloží.

Dezinfekcia ovzdušia ozónom sa vykonáva v uzavretých priestoroch (zatvorené okná, dvere). Počas ozónovania sa v miestnosti nezdržujú osoby ani domáce zvieratá. Po ozónovaní sa odporúča nevstupovať do miestnosti približne 30 minút, pokiaľ sa ozón nerozloží na dvojatomárny kyslík. Následne sa miestnosť vyvetrá.

Ozónovanie automobilov sa vykonáva pri naštartovanom motore, zatvorených dverách a vytiahnutých oknách, spustenej klimatizácie a vnútornej cirkulácii počas doby približne 15 minút. V priebehu ozónovania sa osoby ani domáce zvieratá nezdržiavajú v aute. Po ukončení procesu sa dôkladne vyvetrá interiér auta. 

Aplikuje sa bez prítomnosti ľudí ! 

Použitie:

  • čistenie vzduchu
  • odstraňuje baktérie, vírusy, plesne, mikroorganizmy, roztoče
  • dezinfekcia klimatizačných systémov
  • neutralizuje zápach

Oblasti použitia:

  • čistiace a dezinfekčné práce
  • hotely a penzióny, krčmy a pod..
  • dezinfekcia klimatizácií, interiérov všetkých dopravných prostriedkov, automobilov, autobusov a pod…
  • telocvične, šatne športovcov, základné a materské školy a pod..
  • priemyselné budovy a rôzne iné inštitúcie
  • dezinfekcia ovzdušia interiérov (kancelárie, izby, pracovné priestory a pod..)

Sterilizácia vzduchu a povrchov germicídnym žiaričom

(Ide o doplnkovú, no pri správnom používaní veľmi účinnú dezinfekciu)

Germicídny žiarič je zariadenie slúžiace na dezinfekciu vzduchu a povrchov, použitím ultrafialového žiarenia (špeciálnej časti žiarenia o vlnovej dĺžke 253,7 nm). Toto žiarenie je schopné veľmi účinne ničiť choroboplodné zárodky vo veľmi širokom rozsahu. Vytvára zdravé prostredie a chráni tak ľudí pred chorobami a možnými infekciami. Dopadajúce žiarenie je homogénne, takže zlikviduje mikroorganizmy aj tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali. Žiarenie prechádzajúce priestorom môže likvidovať aj mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistiť samotný vzduch.Sterilizáciu pomocou UVC žiarenia je možné použiť všade tam, kde sterilizácia klasickou metódou nie je účinná, alebo vzhľadom na prostredie nie je možná.

Oblasti používania:

Zdravotníctvo, sterilizácia operačných sál, oddelení, ambulancií a čakární, lekární a laboratórií, potravinársky priemysel, technologických liniek, ničenie plesní vo vlhkom prostredí, výroba zmrzliny a pod..

Školy, pracovné priestory, klimatizačné zariadenia, chovateľstvo zvierat, farmaceutický priemysel a pod.

Aplikuje sa bez prítomnosti ľudí – dezinfekcia povrchov a vzduchu.

V tomto prípade ide o sterilizáciu priamym dopadom žiarenia na povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu mikroorganizmov vo vzduchu aj na povrchu súčasne (používa mobilné svietidlo).

Generátor studenej hmly ULV

 Studená hmla vzniká rozprašovaním veľmi jemného aerosólu (malých hmlových kvapôčiek) v priestore. Usádza sa na dezinfikovaných povrchoch a vďaka malému rozmeru kvapôčiek sa dezinfekčný prostriedok dostáva aj do rohov a ťažko prístupných miest. So studenou hmlou možno dokonale dezinfikovať každú miestnosť. Pri použití studenej hmly dochádza k dekontaminácii povrchov a kompletnej dezinfekcii, čím svoje priestory zbavíte baktérií a vírusov.

Polymérna ochranná vrstva povrchov

 Bezchlórová polymérová dezinfekcia povrchov, plôch, prístrojov, nástrojov a vnútorných priestorov. Kombinácií s dezinfekčnými prípravkami PolyHMG je možné dezinfikovať všetky typy povrchov bez poškodenia materiálov. Jemné aerosólové kvapôčky zostanú vo vzduchu po dlhšiu dobu a sú rozptýlené po rozsiahlej oblasti silným výstupom vzduchu z dýzy.

 PolyHMG Universal – Polymérna dezinfekcia povrchov

Je profesionálny bezchlórový tekutý dezinfekčný prostriedok určený na okamžité použitie pre dôkladnú dezinfekciu plôch, predmetov, nástrojov a ťažko prístupných miest postrekom. Odstraňuje pachy, likviduje plesne a dlhodobo ochraňuje ošetrené povrchy.  Je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým a protiplesňovým účinkom bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na ošetrované materiály. Používa sa na hygienické zabezpečenie všetkých vodou umývateľných povrchov, predmetov, priestorov v zdravotníctve, veterinárnej oblasti, poľnohospodárstve a živočíšnej výrobe, potravinárskom priemysle a všetkých verejných oblastiach ako napr. verejná a súkromná doprava, školy, škôlky, domovy, hotely, športoviská, telocvične, kancelárie, úrady, inštitúcie a pod..

Add a Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *