Kontakt:
0910 808 505
Cenová ponuka:

DDD Služby-popis


Služby v oblasti „DDD“ DERATIZÁCIA – DEZINSEKCIA – DEZINFEKCIA

Deratizácia 

– je systém regulácie škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov.
Jedná sa o súbor opatrení, preventívnych a represívnych s využitím chemických metód 
hubenia hlodavcov spočívajúcich v aplikácií rodenticídov.
V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov doporučujeme vykonávať deratizačné 
zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach a to na jar a jeseň.

Výkon deratizácie zabezpečujeme pre:
• mestá a obce (a pod.), bytové podniky, zdravotnícke zariadenia, školy, škôlky, internáty, rôzne stravovacie a ubytovacie zariadenia, hotely, výrobné podniky, obchodné komplexy, nevýrobné organizácie rôzného druhu, armádne komplexy, poľnohospodárske podniky a iné…

Dezinsekcia

– je súbor metód a postupov, ktorých cieľom je likvidácia hmyzu, alebo článkonožcov
 významných z hygienického hľadiska, ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho 
hmyzu, alebo hospodársky významných, ako škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných 
materiáloch a objektoch

Výkon dezinsekcie zabezpečujeme pre:
• bytové podniky, obchodné komplexy, poľnohospodársky a potravinársky priemysel, školy, zariadenia cestovného ruchu, zdravotníctvo, stravovacie a ubytovacie zariadenia, armádne komplexy, kancelárske a administratívne priestory

Dezinfekcia

– je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických, alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi

Výkon dezinfekcie zabezpečujeme pre:
• bytové podniky, obchodné komplexy, školy, škôlky, stravovacie a ubytovacie zariadenia, dopravné prostriedky, byty a domy po úmrtí , poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby, sauny, bazény, zdravotníctvo a pod..

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *